Hem

Vi är två engagerade lärarkollegor, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand,  som har ett brinnande intresse för ungdomar med behov av särskilda insatser.

Vår avsikt är att sprida unik kunskap om hur du som personal inom skola kan arbeta med dessa elever och på ett bättre sätt kunna tillgodose behoven. 

Vi har påbyggnadsutbildning inom Specialpedagogik och har kunskaper inom funktionsvariationer såsom NPF och psykiatriska diagnoser.